Châu lục
Quốc gia

Sản phẩm

 • 0 out of 5

  Bộ phát wifi di động 4G – Gocallme

  • Kết nối Internet toàn cầu với hơn 150 quốc gia, được hỗ trợ bởi Công nghệ Quadcom R10.
  • WiFi bỏ túi không có SIM, không cần thiết lập hoặc cáp, một lần nhấn để hoạt động.
  • Tốc độ cao 4G, tốc độ dữ liệu Download là 150 Mbps và tốc độ dữ liệu Uploadlà 50 Mbps.
  3.000.000 2.500.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch 14 nước châu Á

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1 GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 8 đến 30 ngày

  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1 GB/ngày, 2GB/ngày
  • Thời gian: từ 8 đến 30 ngày
  • Dùng được tại Châu Á
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  350.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch 40 nước Châu Âu

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1 GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 5 đến 30 ngày

  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1 GB/ngày, 2GB/ngày
  • Thời gian: từ 5 đến 30 ngày
  • Dùng được tại Châu Âu
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  310.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Campuchia

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 3 đến 10 ngày

  • Thời gian sử dụng: 3 – 10 ngày
  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Campuchia
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  190.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Đài Loan

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 3 đến 10 ngày

  • Thời gian sử dụng: 3 – 10 ngày
  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Đài Loan
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  160.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Hàn Quốc

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 3 đến 30 ngày

  • Thời gian sử dụng: 3 – 30 ngày
  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Hàn Quốc
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  240.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Hong Kong

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 1 đến 7 ngày

  • Thời gian sử dụng: 1 – 7 ngày
  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Hong Kong
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  150.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Indonesia

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2 GB/ngày
  Thời gian: từ 3 đến 10 ngày

  • Thời gian sử dụng: 3 – 10 ngày
  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2 GB/ngày
  • Dùng được tại Indonesia
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  200.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Macau

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1 GB/ngày, 2 GB/ngày
  Thời gian: từ 1 đến 7 ngày

  • Thời gian sử dụng: 1 – 7 ngày
  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1 GB/ngày, 2 GB/ngày
  • Dùng được tại Macau
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  150.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Mỹ

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 7 đến 30 ngày

  • Thời gian sử dụng: 7 – 30 ngày
  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Mỹ
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  410.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Mỹ & Canada

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 7 đến 30 ngày

  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Thời gian: từ 7 đến 30 ngày
  • Dùng được tại Mỹ và Canada
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  430.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch New Zealand

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 5 đến 20 ngày

  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Thời gian: từ 5 đến 20 ngày
  • Dùng được tại New Zealand
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  380.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Nhật Bản

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 3 đến 12 ngày

  • Thời gian sử dụng: 3 – 12 ngày
  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Nhật Bản
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  200.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch quốc tế 150 nước

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1 GB/ngày, 2 GB/ngày
  Thời gian: từ 1 đến 30 ngày

  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1 GB/ngày, 2 GB/ngày
  • Thời gian: từ 1 đến 30 ngày
  • Dùng được tại 150 nước
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  240.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch quốc tế 150 nước (không gồm Trung Quốc)

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1 GB/ngày, 2 GB/ngày
  Thời gian: từ 1 đến 30 ngày

  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1 GB/ngày, 2 GB/ngày
  • Thời gian: từ 1 đến 30 ngày
  • Dùng được tại 150 nước
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  260.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Singapore

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 3 đến 10 ngày

  • Thời gian sử dụng: 3 – 10 ngày
  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Singapore
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  180.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Singapore & Malaysia & Thái Lan

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1 GB/ngày, 2 GB/ngày
  Thời gian: từ 1 đến 10 ngày

  • Thời gian sử dụng: 1 – 10 ngày
  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1 GB/ngày, 2 GB/ngày
  • Dùng được tại Singapore, Malaysia, Thái Lan
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  150.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Thái Lan

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 3 đến 10 ngày

  • Thời gian sử dụng: 3 – 10 ngày
  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Thái Lan
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  180.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Trung Quốc

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 1 đến 7 ngày

  • Thời gian sử dụng: 1 – 7 ngày
  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Trung Quốc
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  180.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Trung Quốc & Hong Kong & Macau

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 3 đến 15 ngày

  • Thời gian sử dụng: 3 – 15 ngày
  • Dung lượng: 00 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Trung Quốc & Hong Kong & Macau
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  210.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch UAE – Không giới hạn dung lượng – 30 ngày

  Dung lượng: Không giới hạn
  Thời gian: 30 ngày

  • Thời gian sử dụng: 30 ngày
  • Dung lượng: Không giới hạn
  • Dùng được tại UAE
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  300.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Úc

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 5 đến 20 ngày

  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Thời gian: từ 5 đến 20 ngày
  • Dùng được tại Canada
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  340.000