Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Bảo Đan Express,

Chúng tôi là Công ty TNHH Bảo Đan Express, trụ sở chính tại Lầu 4, số 6 Nguyễn Trung Trực, P.5, Q. Bình Thạnh, HCM.

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi tức là bạn đã đồng ý với các điều khoản này. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản sử dụng này. Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tảu trên trang web mà không cần thông báo trước. Nếu tiếp tục sử dụng trang web sau khi chúng tôi thay đổi hoặc chỉnh sửa Điều khoản sử dụng, đồng nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý rằng:

1. Chịu trách nhiệm với những thông tin do bản thân cung cấp cho website khi đăng kí sử dụng dịch vụ.
2. Chịu trách nhiệm về mật khẩu truy cập mỗi khi bạn đăng nhập hoặc không do bạn truy cập.
3. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
4. Nghiêm cấm mọi hành vi trái pháp luật, phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng, khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.
5. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào.

Gocallme tôn trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.