Ưu đãi

SIÊU ƯU ĐÃI KHI THUÊ WIFI

 1. Thuê wifi sử dụng tại Việt Nam:

KHÔNG GIỚI HẠN DUNG LƯỢNG 4G, giá 85.000 đ/ngày

Đặt thuê ngay tại: https://wifidulich.vn/san-pham/thue-wifi-du-lich-viet-nam/

2. Thuê wifi sử dụng tại nước ngoài: 

Thuê wifi du lịch Nhật Bản: chỉ còn 80.000 đ/ngày 

Thuê wifi du lịch Hàn Quốc : giảm 20% → chỉ còn 100.000 đ/ngày

Thuê wifi du lịch Đài Loan: giảm 20% → chỉ còn 100.000 đ/ngày

Thuê wifi du lịch Trung Quốc: giảm 20% → chỉ còn 160.000 đ/ngày

Thuê wifi du lịch Mỹ: giảm 20% → chỉ còn 240.000 đ/ngày

Thuê wifi du lịch Canada: giảm 20% → chỉ còn 240.000 đ/ngày

Thuê wifi du lịch Mexico: giảm 20% → chỉ còn 240.000 đ/ngày

Thuê wifi đi Châu Âu: giảm 20% nếu thuê từ 2 máy trở lên – giảm 15% nếu thuê 1 máy. Đặt thuê tại đây