Tôi sẽ nhận và trả thiết bị từ thời điểm nào?

Thuê và trả thiết bị

20/12/2018 14:03

Khách hàng sẽ nhận thiết bị một ngày trước hành trình và trả ngay sau một ngày khi đã về nước theo quy định và điều khoản hợp đồng đã ký. Vui lòng kiểm tra hợp đồng.

Thong ke