Thao tác sử dụng như thế nào ?

Bước 1: Bật nguồn bộ phát Wifi      Ấn và giữ nhẹ vào nút on /off của thiết bị trong 3 giây cho đến khi màn hình sáng, sau đó chờ khoảng  20-30 giây cho thiết bị kích hoạt. Sau đó sẽ hiển thị ID kết nối ( tên thiết bị phát wifi) kèm mã đăng nhập hiện lên trong màn hình

20/12/2018 13:57

Bước 1: Bật nguồn bộ phát Wifi     

Ấn và giữ nhẹ vào nút on /off của thiết bị trong 3 giây cho đến khi màn hình sáng, sau đó chờ khoảng  20-30 giây cho thiết bị kích hoạt.

Sau đó sẽ hiển thị ID kết nối ( tên thiết bị phát wifi) kèm mã đăng nhập hiện lên trong màn hình

Bước 2: Mở chế độ WIFI trên thiết bị cần kết nối (iphone,laptop,ipad,smartphone…)

Bước 3 : Tìm kiếm tên thiết bị Gocallme trong danh mục mạng wifi đang hiển thị. Sau đó nhập mật khẩu trên màn hình trên thiết bị phát wifi hoặc được in ở mặt sau thiết bị !
VD: gocallme_12835

Bước 4: Tắt chế độ chuyển vùng quốc tế, và thông báo tự động cũng như chế độ update phần mềm thông qua wifi ( chế độ này sẽ tiêu tốn dung lượng data không cần thiết )

 

Thong ke