Điền thông tin của bạn vào form bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn

object(OrderRentSimple)#249 (13) { ["translate"]=> bool(true) ["language"]=> string(0) "" ["_new":"CActiveRecord":private]=> bool(true) ["_attributes":"CActiveRecord":private]=> array(7) { ["destination_id"]=> int(0) ["product_id"]=> int(0) ["region"]=> int(1) ["created_time"]=> int(0) ["modified_time"]=> int(0) ["site_id"]=> int(0) ["status"]=> int(1) } ["_related":"CActiveRecord":private]=> array(0) { } ["_c":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_pk":"CActiveRecord":private]=> NULL ["_alias":"CActiveRecord":private]=> string(1) "t" ["_errors":"CModel":private]=> array(0) { } ["_validators":"CModel":private]=> object(CList)#268 (5) { ["_d":"CList":private]=> array(4) { [0]=> object(CRequiredValidator)#269 (12) { ["requiredValue"]=> NULL ["strict"]=> bool(false) ["trim"]=> bool(true) ["attributes"]=> array(3) { [0]=> string(4) "name" [1]=> string(5) "phone" [2]=> string(6) "region" } ["message"]=> NULL ["skipOnError"]=> bool(false) ["on"]=> array(0) { } ["except"]=> array(0) { } ["safe"]=> bool(true) ["enableClientValidation"]=> bool(true) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [1]=> object(CNumberValidator)#270 (17) { ["integerOnly"]=> bool(true) ["allowEmpty"]=> bool(true) ["max"]=> NULL ["min"]=> NULL ["tooBig"]=> NULL ["tooSmall"]=> NULL ["integerPattern"]=> string(18) "/^\s*[+-]?\d+\s*$/" ["numberPattern"]=> string(48) "/^\s*[-+]?[0-9]*\.?[0-9]+([eE][-+]?[0-9]+)?\s*$/" ["attributes"]=> array(7) { [0]=> string(10) "product_id" [1]=> string(12) "created_time" [2]=> string(13) "modified_time" [3]=> string(14) "destination_id" [4]=> string(7) "site_id" [5]=> string(6) "status" [6]=> string(6) "region" } ["message"]=> NULL ["skipOnError"]=> bool(false) ["on"]=> array(0) { } ["except"]=> array(0) { } ["safe"]=> bool(true) ["enableClientValidation"]=> bool(true) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [2]=> object(CStringValidator)#271 (16) { ["max"]=> int(255) ["min"]=> NULL ["is"]=> NULL ["tooShort"]=> NULL ["tooLong"]=> NULL ["allowEmpty"]=> bool(true) ["encoding"]=> NULL ["attributes"]=> array(4) { [0]=> string(4) "name" [1]=> string(5) "phone" [2]=> string(5) "email" [3]=> string(9) "date_rent" } ["message"]=> NULL ["skipOnError"]=> bool(false) ["on"]=> array(0) { } ["except"]=> array(0) { } ["safe"]=> bool(true) ["enableClientValidation"]=> bool(true) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } [3]=> object(CSafeValidator)#272 (9) { ["attributes"]=> array(10) { [0]=> string(2) "id" [1]=> string(10) "product_id" [2]=> string(9) "date_rent" [3]=> string(4) "name" [4]=> string(5) "phone" [5]=> string(5) "email" [6]=> string(12) "created_time" [7]=> string(13) "modified_time" [8]=> string(6) "status" [9]=> string(6) "region" } ["message"]=> NULL ["skipOnError"]=> bool(false) ["on"]=> array(1) { ["search"]=> string(6) "search" } ["except"]=> array(0) { } ["safe"]=> bool(true) ["enableClientValidation"]=> bool(true) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } } ["_c":"CList":private]=> int(4) ["_r":"CList":private]=> bool(false) ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL } ["_scenario":"CModel":private]=> string(6) "insert" ["_e":"CComponent":private]=> NULL ["_m":"CComponent":private]=> NULL }
Thong ke