Wifi Du lịch quốc tế GOCALLME Việt Nam

Bảng giá thuê thiết bị

Việt Nam Việt Nam 80.000đ N/A 110.000đ

130.000đ

Hàn Quốc Hàn Quốc N/A N/A 120.000đ

130.000đ

Đài Loan Đài Loan N/A N/A 120.000đ

130.000đ

Nhật Bản Nhật Bản N/A N/A 120.000đ

130.000đ

Đảo Maldives Đảo Maldives 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

230.000đ

250.000đ

Malaysia Malaysia 110.000đ

130.000đ

160.000đ

180.000đ

160.000đ

180.000đ

Ma Cao Ma Cao 110.000đ

130.000đ

160.000đ

180.000đ

160.000đ

180.000đ

Campuchia Campuchia 110.000đ

130.000đ

160.000đ

160.000đ

160.000đ

160.000đ

Tajikistan Tajikistan 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Nepal Nepal 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Thái Lan Thái Lan 110.000đ

130.000đ

160.000đ

160.000đ

Sri Lanka Sri Lanka 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Singapore Singapore 110.000đ

130.000đ

160.000đ

160.000đ

Indonesia Indonesia 110.000đ

130.000đ

160.000đ

180.000đ

Qatar Qatar 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Ả Rập Xê Út Ả Rập Xê Út 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Kazakhstan Kazakhstan 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Lào Lào 110.000đ

130.000đ

160.000đ

180.000đ

Jordan Jordan 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Mông Cổ Mông Cổ 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Hong Kong Hong Kong 110.000đ

130.000đ

160.000đ

180.000đ

Philippines Philippines 110.000đ

130.000đ

160.000đ

180.000đ

Bangladesh Bangladesh 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Pakistan Pakistan 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Bahrain Bahrain 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Trung Quốc (Đã cài VPN) Trung Quốc (Đã cài VPN) 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Myanmar Myanmar 110.000đ

130.000đ

160.000đ

180.000đ

UAE UAE 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Ấn Độ Ấn Độ 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Oman Oman 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Kuwait Kuwait 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Vương quốc Brunei Vương quốc Brunei 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Israel Israel 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Monaco Monaco 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

250.000đ

270.000đ

Pháp Pháp 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

250.000đ

270.000đ

Thụy Sĩ Thụy Sĩ 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

250.000đ

270.000đ

Anh Anh 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

250.000đ

270.000đ

Malta Malta 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Bỉ Bỉ 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Bulgaria Bulgaria 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Nga Nga 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Romania Romania 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Luxembourg Luxembourg 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Liechtenstein Liechtenstein 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Lithuania Lithuania 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Latvia Latvia 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Cộng Hòa Czech Cộng Hòa Czech 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Ba Lan Ba Lan 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Vatican Vatican 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Gibraltar Gibraltar 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Phần Lan Phần Lan 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Hungary Hungary 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Jersey Jersey 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Na-uy Na-uy 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Guernsey Guernsey 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Macedonia Macedonia 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Đức Đức 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Montenegro Montenegro 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Đan Mạch Đan Mạch 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Serbia Serbia 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Slovenia Slovenia 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

San Mario San Mario 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Croatia Croatia 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Síp Síp 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Hà Lan Hà Lan 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Hy Lạp Hy Lạp 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Áo Áo 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Italia Italia 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Ukraina Ukraina 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Albani Albani 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Estonia Estonia 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Tây Ban Nha Tây Ban Nha 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Slovakia Slovakia 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Ireland Ireland 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Thụy Điển Thụy Điển 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Iceland Iceland 180.000đ

200.000đ

250.000đ

270.000đ

Canada Canada 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

230.000đ

250.000đ

Hoa Kỳ Hoa Kỳ 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

230.000đ

250.000đ

Mexico Mexico 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

230.000đ

250.000đ

Uruguay Uruguay 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Bolivia Bolivia 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Anguilla Anguilla 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Peru Peru 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Venezuela Venezuela 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Saint Martin Saint Martin 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Argentina Argentina 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Suriname Suriname 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Guadeloupe Guadeloupe 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Guyana Guyana 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Aruba Aruba 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Brazil Brazil 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Panama Panama 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Nicaragua Nicaragua 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Dominican Dominican 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Costa Rica Costa Rica 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Guatemala Guatemala 153.000đ

200.000đ

230.000đ

250.000đ

Colombia Colombia 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

El Salvardor El Salvardor 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

British Virgin British Virgin 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Martinique Martinique 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Turks and Caicos Turks and Caicos 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Jamaica Jamaica 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Haiti Haiti 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Grenada Grenada 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Curacao Curacao 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Cayman Cayman 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Puerto Rico Puerto Rico 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Chile Chile 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Ecuador Ecuador 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Tanzania Tanzania 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Tunisia Tunisia 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Nigeria Nigeria 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Mauritius Mauritius 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Zambia Zambia 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Algeria Algeria 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

South Africa South Africa 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Ghana Ghana 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Madagascar Madagascar 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Western Sahara Western Sahara 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Morocco Morocco 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Kenya Kenya 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Ai Cập Ai Cập 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Angola Angola 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

New Zealand New Zealand 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Saipan Saipan 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Guam Guam 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Úc Úc 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Fiji Fiji 160.000đ

180.000đ

230.000đ

250.000đ

Sim 4G Quốc tế

Quốc gia Ngày Dung lượng Giá
SIM 4G TRUNG QUỐC UNLIMITED 5 NGÀY
5 Unlimited 500,000 đ

700.000đ

SIM 4G USA/ CANADA UNLIMITED 5 NGÀY
10 Unlimited 700,000 đ

790.000đ

SIM 4G HÀN QUỐC UNLIMITED 5 NGÀY
5 Unlimited 450,000 đ

600.000đ

SIM 4G SINGAPORE/ MALAYSIA UNLIMITED 5 NGÀY
5 Unlimited 350,000 đ

400.000đ

SIM 4G ĐÀI LOAN UNLIMITED 5 NGÀY
5 Unlimited 250,000 đ

300.000đ

SIM 4G NHẬT BẢN UNLIMITED 5 NGÀY
5 Unlimited 450,000 đ

600.000đ

SIM 4G THÁI LAN 3GB (8 ngày)+3GB(4G)+TÀI KHOẢN 100 BAHT
8 3GB + 100Bath Gọi 190,000 đ

220.000đ

SIM 4G ChÂU ÂU 36 Quốc gia/6GB/15ngày
15 6GB + 1GB/ ngày 680,000 đ

790.000đ

SIM 4G NHẬT BẢN 3GB + NGHE GỌI 20'P
8 3GB + 20$ Gọi 400,000 đ

500.000đ

SIM 4G NHẬT BẢN KHÔNG GIỚI HẠN/6 ngày
6 Unlimited 500,000 đ

600.000đ

SIM 4G DU LỊCH HÀN QUỐC 5GB/8 NGÀY
8 5GB 430,000 đ

450.000đ

SIM DATA 4G ĐÔNG NAM Á TẠI 8 QUỐC GIA
8 3GB 320,000 đ

380.000đ

SIM DATA 4G 17 NƯỚC CHÂU Á
8 4GB 450,000 đ

650.000đ

SIM DATA THÁI LAN 3GB (8 ngày)
8 3GB + 100Bath Gọi 190,000 đ

220.000đ

SIM DATA ĐÀI LOAN 4G UNLIMITED
5 Unlimited 250,000 đ

350.000đ

Đặt và thanh toán ít nhất trước 2 ngày khởi hành

Bộ Wifi sẽ được giao ít nhất trước một ngày bạn khởi hành

Tận hưởng Wifi không giới hạn mọi lúc mọi nơi

Chúng tôi sẽ thu lại thiết bị khi bạn về

1
2
3
4
Thong ke