Châu lục
Quốc gia

Sim quốc tế

Sim du lịch quốc tế
Sim du lịch quốc tế là vật không thể thiếu trong chuyến đi nước ngoài của bạn. Mua sim du lịch quốc tế tại Bảo Đan Express, bạn có thể nhận ở Việt Nam và sử dụng ở hơn 150 quốc gia trên thế giới. Thủ tục đơn giản không phát sinh cước phí, không cần phải khai báo rườm ra như khi mua sim tại nước ngoài.

 • 0 out of 5

  Sim du lịch 14 nước châu Á

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1 GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 8 đến 30 ngày

  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1 GB/ngày, 2GB/ngày
  • Thời gian: từ 8 đến 30 ngày
  • Dùng được tại Châu Á
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  350.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch 40 nước Châu Âu

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1 GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 5 đến 30 ngày

  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1 GB/ngày, 2GB/ngày
  • Thời gian: từ 5 đến 30 ngày
  • Dùng được tại Châu Âu
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  310.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Campuchia

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 3 đến 10 ngày

  • Thời gian sử dụng: 3 – 10 ngày
  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Campuchia
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  190.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Đài Loan

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 3 đến 10 ngày

  • Thời gian sử dụng: 3 – 10 ngày
  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Đài Loan
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  160.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Hàn Quốc

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 3 đến 30 ngày

  • Thời gian sử dụng: 3 – 30 ngày
  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Hàn Quốc
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  240.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Hong Kong

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 1 đến 7 ngày

  • Thời gian sử dụng: 1 – 7 ngày
  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Hong Kong
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  150.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Indonesia

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2 GB/ngày
  Thời gian: từ 3 đến 10 ngày

  • Thời gian sử dụng: 3 – 10 ngày
  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2 GB/ngày
  • Dùng được tại Indonesia
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  200.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Macau

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1 GB/ngày, 2 GB/ngày
  Thời gian: từ 1 đến 7 ngày

  • Thời gian sử dụng: 1 – 7 ngày
  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1 GB/ngày, 2 GB/ngày
  • Dùng được tại Macau
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  150.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Mỹ

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 7 đến 30 ngày

  • Thời gian sử dụng: 7 – 30 ngày
  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Mỹ
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  410.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Mỹ & Canada

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 7 đến 30 ngày

  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Thời gian: từ 7 đến 30 ngày
  • Dùng được tại Mỹ và Canada
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  430.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch New Zealand

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 5 đến 20 ngày

  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Thời gian: từ 5 đến 20 ngày
  • Dùng được tại New Zealand
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  380.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Nhật Bản

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 3 đến 12 ngày

  • Thời gian sử dụng: 3 – 12 ngày
  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Nhật Bản
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  200.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch quốc tế 150 nước

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1 GB/ngày, 2 GB/ngày
  Thời gian: từ 1 đến 30 ngày

  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1 GB/ngày, 2 GB/ngày
  • Thời gian: từ 1 đến 30 ngày
  • Dùng được tại 150 nước
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  240.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch quốc tế 150 nước (không gồm Trung Quốc)

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1 GB/ngày, 2 GB/ngày
  Thời gian: từ 1 đến 30 ngày

  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1 GB/ngày, 2 GB/ngày
  • Thời gian: từ 1 đến 30 ngày
  • Dùng được tại 150 nước
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  260.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Singapore

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 3 đến 10 ngày

  • Thời gian sử dụng: 3 – 10 ngày
  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Singapore
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  180.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Singapore & Malaysia & Thái Lan

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1 GB/ngày, 2 GB/ngày
  Thời gian: từ 1 đến 10 ngày

  • Thời gian sử dụng: 1 – 10 ngày
  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1 GB/ngày, 2 GB/ngày
  • Dùng được tại Singapore, Malaysia, Thái Lan
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  150.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Thái Lan

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 3 đến 10 ngày

  • Thời gian sử dụng: 3 – 10 ngày
  • Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Thái Lan
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  180.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Trung Quốc

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 1 đến 7 ngày

  • Thời gian sử dụng: 1 – 7 ngày
  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Trung Quốc
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  180.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Trung Quốc & Hong Kong & Macau

  Dung lượng: 500 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 3 đến 15 ngày

  • Thời gian sử dụng: 3 – 15 ngày
  • Dung lượng: 00 MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Dùng được tại Trung Quốc & Hong Kong & Macau
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  210.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch UAE – Không giới hạn dung lượng – 30 ngày

  Dung lượng: Không giới hạn
  Thời gian: 30 ngày

  • Thời gian sử dụng: 30 ngày
  • Dung lượng: Không giới hạn
  • Dùng được tại UAE
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  300.000
 • 0 out of 5

  Sim du lịch Úc

  Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  Thời gian: từ 5 đến 20 ngày

  • Dung lượng: 500MB/ngày, 1GB/ngày, 2GB/ngày
  • Thời gian: từ 5 đến 20 ngày
  • Dùng được tại Canada
  • Sim tự kích hoạt – không cần đăng ký
  340.000