Đăng ký và thanh toán online trên website

Bạn có thể : Đăng ký và thanh toán online trên website. Đăng ký hoặc thanh toán trực tiếp tại văn phòng.

20/12/2018 14:05

Bước 1. Truy cập vào website: gocallme.vn

Bước 2: Chọn mục “Sản phẩm”  trang chủ

Bước 3: Chọn “ ĐẶT THUÊ” tại đây

Bước 4: Điền thông tin cho hành trình của bạn

Chọn địa điểm bạn muốn đến cho hành trình của mình : Châu lục > Quốc gia > Ngày thuê > Ngày trả sản phẩm > Số lượng thiết bị

Bước 5: Chọn nơi nhận và trả thiết bị

Bước 6: Nếu bạn cần xuất hóa đơn VAT, vui lòng nhập thông tin công ty/ đơn vị của bạn hoặc bỏ qua

Lúc này, đơn đặt hàng của bạn sẽ được hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết bên phải màn hình.

Bước 7: Chọn “NEXT” phía dưới thông tin hóa đơn và tiến hành xác nhận thanh toán cho công ty Gocallme chúng tôi.

Thong ke