Chính sách sử dụng hợp lý

Giới hạn dung lượng, dữ liệu mà người dùng sử dụng. Điều này được nhà cung cấp dịch vụ internet địa phương qui định áp dụng nhằm ngăn chặn việc lạm dụng dữ liệu, nghẽn mạng và vi phạm thỏa thuận dịch vụ dữ liệu.

20/12/2018 13:47
  •  Giới hạn dung lượng, dữ liệu mà người dùng sử dụng. Điều này được nhà cung cấp dịch vụ internet địa phương qui định áp dụng nhằm ngăn chặn việc lạm dụng dữ liệu, nghẽn mạng và vi phạm thỏa thuận dịch vụ dữ liệu.
  •  Tốc độ sử dụng của người dung sẽ bị chậm lại hoặc tạm dừng một thời gian, nếu dữ liệu sử dụng vượt quá mức cho phép. 

Tại các quốc gia khác, mỗi ngày bạn sẽ có khoảng  500Mb, 1GB và Unlimited tùy vào gói dung lượng bạn chọn sử dụng với tốc độ 4G. Ngoài ra khi sử dụng quá 500Mb,1GB và Unlimited thì tốc độ sẽ bị giảm đi nhưng bạn vẫn có thể sử dụng tiếp. Trong vòng 24h tốc độ sẽ được hồi lại và sử dụng bình thường cho 500Mb,1GB và Unlimited tiếp theo.

Thong ke