Bản chất dịch vụ và cơ cấu vận hành thiết bị phát wifi Gocallme là gì?

Bản chất dịch vụ và cơ cấu vận hành thiết bị phát wifi Gocallme là gì?

20/12/2018 13:52
  • Thiết bị phát wifi du lịch Gocallme của chúng tôi là bộ thiết bị bỏ túi (wifi pocket) sử dụng công nghệ điện toán đám mây - icloudsim để thu và phát wifi cho các thiết bị cầm tay của bạn. Khi qúy khách sang nước ngoài chỉ việc bật thiết bị lên và chờ xác nhận kích hoạt là có thể sử dụng.
  • Đây là dịch vụ cho thuê thiết bị kèm gói cước data, nên việc xảy ra mất mát thiếu xót thiết bị chúng tôi có quyền yêu cầu bồi thường theo điều khoản hợp đồng khi khách hàng thuê thiết bị. 
Thong ke